Değerli Araştırmacı,

Dördüncüsü düzenlenecek olan EBBT’2018, 18-19 NİSAN 2018 tarihleri arasında İstanbul AREL Üniversitesi Tepekent Yerleşkesi’nde Prof. Dr. Aziz Sancar Amfisi’nde gerçekleştirilecek olup, IEEE-EMB teknik sorumluluğunda düzenlenen EBBT’2018 kabul bildirileri önceki senelerdeki gibi WOS’ da yer alacaktır.  

Bu toplantıda;

Tanısal tıbbi cihazlardan alınan bir boyutlu, iki boyutlu veya üç boyutlu işaretlerin işlenmesi, tanıyı destekleyecek özelliklerin çıkarılması ve karar sürecini destekleyecek sınıflandırma ve kümeleme yöntemlerinin uygulanmasıyla oluşturulan uzman sistemlerin geliştirilmesi konusundaki özgün çalışmaları içeren bilimsel bildiriler sunulacaktır.

Toplantının kapsamı sadece tıbbi cihazlardan alınan işaretlerle kısıtlı kalmayıp, her türlü sistemden alınan veriye uygulanan istatistiksel analiz ve karar destek sistemlerinin Yapay Sinir Ağları, Destek Karar Vektörleri, Bayes ve Karar Ağacı gibi sınıflandırıcılar veya K-En Yakın Komşu, K-Ortalamalar gibi kümeleme yöntemleri kullanılarak geliştirilen uzman sistemleri de içermektedir.

Mühendislik alanında akıllı sistem uygulamalarına ilişkin çalışmaların sunulması planlanmakta olup, EBBT’2018 ana konusu “Biyoteknolojide Büyük Veri” olarak belirlenmiştir.

Bildiri göndermek isteyen araştırmacılar, ebbt2018.arel.edu.tr web sitesinde duyurulacak IEEE Xplore linkinin altında bulunan örnek bildiri formatında bildirilerini hazırlayarak,
https://easychair.org/conferences/?conf=ebbt2018 websayfası aracılığı ile PDF formatında sisteme yükleyeceklerdir. 

EBBT, hem bildiri sahibi hem dinleyici tüm katılımcılara ücretsiz olan bir toplantıdır.

Tam metin bildirilerin, EBBT bildiri kitapçığında yer alabilmesi için bildirinin EBBT’ de sunulması zorunludur.

EBBT Düzenleme Kurulu

Önemli Tarihler:

  • Son Bildiri Gönderme: 19 Ocak 2018 28 Şubat 2018
  • Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 23 Şubat 2018 12 Mart 2018
  • Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi ve Kayıt: 2 Nisan 2018
  • EBBT: 18-19 Nisan 2018

Etkinliğin Başlamasına
Kalan Süre